آموزش های سازمانی

تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب، خلاق و تحول گراست  و نیاز است برای توانمندسازی کارکنان استراتژی های مناسبی تدوین گردد. امروزه سازمان های پیشرو به امر آموزش و مهمتر از آن به نتایج آموزش و افزایش بهره وری اهمیت زیادی می دهند و از این طریق سعی در ارتقای تعهد کارکنان و آمادگی آنان در برخورد با شرایط نوین را دارند. که این مهم برای سازمان هایی با اهداف آموزشی خاص و منحصر به فرد و نیز سازمان هایی که در حال پیاده سازی برنامه های جدید و یا حرکت در مسیر جدید هستند ارزشمند می باشد.

organizatiolal education3
 • تطبیق محتوای دوره های آموزشی با فرایندها و چالش های پیش روی سازمان
 • صرفه جویی در هزینه های آموزشی، سفر و اقامت و درحال افزایش تعداد فراگیران و نیز انعطاف پذیری در محل و زمان برگزاری دوره
 • ارزیابی دوره ها بر اساس پروژه یا آزمون، مطابق با فرآیندها و موقعیت های شغلی سازمان
 • تیم سازی و ایجاد کارگروه تخصصی از همکاران با وظایف شغلی مختلف، ارائه راهکارهای عملی برای مسائل سازمانی و نیز ایجاد روحیه همکاری

این واحد با تکیه بر تجربه بیش از ۲۷ سال فعالیت آموزشی و انجام بیش از ۲۳۰۰ طرح مهندسی – تحقیقاتی و اخذ گواهی  تایید صلاحیت آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران با کسب رتبه اول در سطح ملی و بهره گیری از توان علمی و تجربی اساتید دانشگاه، متخصصین و مدیران ارشد صنعت آمادگی دارد نیازهای آموزشی مورد نیاز سازمان ها و مراکز مهندسی، صنعتی و فناوری را در کلیه نقاط کشور مرتفع سازد. در این راستا این واحد با پژوهش های انجام شده و نیازسنجی از صنایع مختلف اقدام به طراحی ۱۲۰۰ دوره آموزشی در ۲۱ خوشه تخصصی و در ۳۲ زیرخوشه نموده است.

organizatiolal education3

روش آموزش واحد آموزش سازمانی:

نیازسنجی،مشاوره، طراحی و برنامه ریزی آموزش

 • تهیه استانداردهای شغلی و آموزشی برای مشاغل و مهارت های مورد نیاز سازمان
 • تعیین فاصله بین استاندارد شغل و شایستگی های مورد انتظار با عملکرد موجود
 • مشاوره با مدیران،سرپرستان و کارکنان، به منظور تعیین نیازهای واقع گرایانه و خروجی های دست یافتنی
 • برگزاری آزمون های مهارت سنجی کارکنان
 • بررسی گزینه های آموزشی سازمان ها با در نظر گرفتن تعداد تعداد کارمندان، بودجه، سطح آموزش مورد نیاز و موضوع کاری
 • طراحی،برنامه ریزی دوره های آموزشی و تهیه شناسنامه دوره های آموزشی
 • تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از اعضای هیئت علمی آموزش و مشاوران عالی صنعت مرکز جهت بررسی و تصویب شناسنامه آموزشی و انتخاب مدرسین متخصص

اجرای آموزش و ارزیابی اثربخشی و نتایج دوره

 • تدوین و آماده سازی منابع آموزشی و کمک آموزشی
 • نظارت و ارزیابی اجرای برنامه آموزشی حین و بعد از هر جلسه آموزشی بر اساس مقررات و فرم های آموزشی مرکز
 • همکاری با سازمان ها در خصوص ببرسی عملکرد آموزش گیرندگان در بلندمدت و ارزیابی اثربخشی دوره
 • تهیه گزارشات ارزیابی و ارائه راهکار جهت بهبود فرآیند آموزش