اهداف و ماموریت

درباره ما

اهداف و ماموریت

فناوری، رقابت و ارتباطات، در طی سالیان اخیر، رشد و توسعه شتاب آلودی را تجربه کرده ­اند. این موضوع فعالیت در حوزه­ های مختلف شغلی را با چالش­ های زیادی مواجه کرده است. یکی از مهمترین راه­های غلبه بر این چالش ­ها آموزش، توانمندسازی و ارتقای کیفی نیروی انسانی شاغل می­باشد. با توجه به تجربه جهانی این فرآیند نهایتاً منجر به تداوم فعالیت اقتصادی، اشتغال پایدار و حضور موثر در عرصه رقابت در بخش­های مختلف می­گردد.

از این رو مرکز آموزش مهارت­های پیشرفته صنعتی شریف فعالیت­های خود را با هدف:

  • شناسائی و پاسخگوئی به نیازهای آموزشی مشاغل
  • به ­روز رسانی مهارت و دانش نیروی انسانی
  • افزایش توان رقابت پذیری و اشتغال زائی

برنامه ­ریزی و اجرا نموده است.

اهداف و ماموریت