جدول تخفیفات

ردیفموارد تخفیفمیزان تخفیف
۱فراگيران دوره هاي قبلي مرکز آموزش مهارت های پیشرفته۱۰%
۲دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف۱۵%
۳دانشجويان سایر دانشگاه ها۱۰%
۴ثبت نام دسته جمعي در يک دوره (بيش از ۲ نفر)۱۰%
۵ثبت نام همزمان فراگير در بيش از يک دوره۵%
۶افراد تحت پوشش کميته امداد، بهزيستي و موسسات خيريه۳۰٪
۷بیماران مبتلا به بیماری های خاص۱۵%

ضوابط:

*  درخصوص کلیه تخفیف ها ارائه مدارک و مستندات به همراه تکمیل فرم تخفیف ضروری می باشد.

** کلیه اعضا جهاد دانشگاهی و بستگان درجه یک آنها با ارائه معرفی نامه از تخفیفات ویژه شهریه دوره های آموزشی برخوردار خواهند شد.