۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

از مذاکره حرفه ای تا فروش

خلاصه ای از دوره:

شغل بسیاری از ما به نحوی است که در ان روزانه نیاز است که مذاکرات زیادی انجام بدهیم ، به ویژه کسانی که حرفه و کار اصلی انها فروش است . از طریق "مذاکره خوب و موثر" به اهدافمان دست پیدا می کنیم.


۲۲ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
این دوره به عنوان یکی از نیاز های اصلی تمامی فروشندگان و افرادی که به نحوی با مشتری سروکار دارند مناسب می باشد.
مخاطبان:
هدف این دوره، آشنایی با تکنیک های مذاکره، جلب و جذب مشتری می باشد که در نهایت منجر به فروش بیشتر و تبدیل مشتری گذرا به دائمی می گردد.
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۷۶
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۶۰۰‌ٰ‍،۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در کارگاه از مذاکره حرفه ای تا فروش عینک تدریس می شوند:

سرفصل مدت زمان
شناخت الگوهای رفتاری مبتنی بر مدل جهانی DISC۶ ساعت
اصول و فنون مذاکره در فروش موفق۱۴ ساعت
کارگاه عملی مذاکره فروش ۲ ساعت

ثبت نام در این دوره


دسته: اپتیک بینایی ،

برچسب:

مطالب مرتبط:
۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر