۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

اصول و مبانی تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

خلاصه ای از دوره:

آموزش تشخیص روش های مناسب تصفیه پساب، راه اندازی سیستم های تصفیه پساب بطور دستی، شناخت استانداردهای زیست محیطی تصفیه فاضلاب آبکاری، شناخت پیمانکار مناسب جهت انجام امور تصفیه آب و پساب، از موضوعات ارائه شده در این دوره آموزشی می باشد.


۸ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
آشنایی با صنعت آبکاری
پيش نياز:
علاقه مندان و شاغلین حوزه رنگ و آبکاری
مخاطبان:
آشنایی با روش های تصفیه پساب آبکاری و انجام عملی آن جهت درک بهتر و همچنین یادگیری روش های مصرف مجدد آب در صنعت و در کنار آن، آشنایی شرکت کنندگان با خطرات زیست محیطی پساب های صنعتی، بخصوص پساب های آبکاری و لزوم مهار آن، از اهداف برگزاری این دوره است.
هدف دوره:
۲۲۷۴۸۸۱۲
مشاوره و ثبت نام :
۱۵
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۳
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۲۵۰،۰۰۰
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره اصول و مبانی تصفیه آب و فاضلاب صنعتی تدریس می شوند:

 

شناخت اصول فیزیکی و شیمیایی آب
شناخت اصول شیمیایی پساب های آبکاری و پوشش دهی
آشنایی با تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب
آموزش چگونگی هدایت پساب های آبکاری
آسنایی با استانداردهای زیست محیطی تصفیه و فاضلاب آبکاری
انجام عملی حذف مواد آبکاری از پساب

 

ثبت نام در این دوره


دسته: رنگ، پوشش و آبکاری ،

برچسب: