۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

دور تراشی عدسی عینک

خلاصه ای از دوره:

تراش عدسی عینک، بخش مهم و اصلی ساخت یک عینک را تشکیل می دهد. در این مرحله پس از الگوبرداری از فریم مورد نظر، عدسی مطابق با قالب فریم تراش داده شده و پس از نصب تنظیم می گردد. در دوره های کنونی، تراش عدسی و نحوه کار با دستگاه های کاملا اتوماتیک و بدون دخالت دست آموزش داده می شود. به دلیل قیمت های بالای دستگاه های کاملا اتوماتیک ، هزینه های بالای تعمیر و نگه داری ها، استفاده از دستگاه های دستی و نیمه اتوماتیک هنوز جایگاه خود را بین عینک سازان حفظ نموده است. آموزش این تخصص با دستگاه های دستی و نیمه اتوماتیک در واقع تکمیل کننده دوره " روشهای ساخت عینک" قلمداد می¬شود.


۵۲ ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنجشنبه و جمعه
زمان برگزاری:
شاغل در موسسات عینک فروشی و عینک سازی، دارندگان دیپلم عینک سازی از دبیرستان ، گذراندن دوره های عینک سازی در جهاد دانشگاهی (داشتن یک شرط کافی است)
پيش نياز:
مخاطبان:
در این دوره فراگیران ضمن آشنایی با انواع عدسی و پوشش های آن، با نحوه تراش عدسی با دستگاه¬های دستی و نیمه اتومات ، نصب و تنظیم آن در فریم آشنا می گردند.
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۷۶
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره دور تراشی عدسی عینک تدریس میشوند:

سرفصلمدت زمان
لنزو متر چشمی۱۲ ساعت
تهیه الگو و شیپ (قالب) حدقه ۶ ساعت
آشنایی با عملکرد دستگاه تراش دستی و نیمه اتوماتیک۶ ساعت
تراش دور عدسی ۱۶ ساعت
نصب و تنظیمات پس از تراش ۱۲ ساعت

ثبت نام در این دوره


دسته: اپتیک بینایی ،

برچسب:

مطالب مرتبط: