۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
سمینار ایمنی در طراحی در صنعت ساختمان

سمینار ایمنی در طراحی در صنعت ساختمان

خلاصه ای از دوره:


۸ ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنجشنبه
زمان برگزاری:
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
۲۸۴۲۱۲۰۳
مشاوره و ثبت نام :
-
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
-
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۳۵۰،۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در سمینار ایمنی در طراحی در صنعت ساختمان تدریس می شوند:

 

۱ – تشریح مفاهیم و فرایندهای:

طراحی ایمن (Safe Design)

ایمنی در طراحی (SiD)

طراحی در جهت ایمنی ساخت (DFCS)

پیشگیری از طریق طــراحی (PtD)

 

۲ – روشهای شناسایی خطر و مدیریت ریسک در طراحی

۳ – نقش طراحان و مشاوران در ایمنی دوره ساخت و بهره برداری

۴ – پیش بینی ایمنی در نقشه ها، مشخصات و انتخاب روش اجرا و مصالح

۵ – ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی، چالشهای موجود و راهکارها

۶ – ارائه مثالهای کاربردی و تجارب موفق بدست آمده در شرکتها

 

ثبت نام در این سمینار