۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
دوره میانجی گری و داوری بین الملل

میانجی گری و داوری بین الملل (سطح ۵)

خلاصه ای از دوره:


۱۰ ساعت
مدت برگزاری دوره:
جمعه
زمان برگزاری:
دانشجویان کارشناسی تا مقاطع بالای تحصیلی (رشته های حقوق، مدیریت، بازرگانی، فقه و مبانی حقوق)
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف از برگزاری این دوره، آموزش و تربیت افراد علاقه مند به این حوزه، برای فعالیت اصولی و قانونی داوری و حکمیت به نحو صحیح می باشد، و از آنجایی که تعداد پرونده های تشکیل شده در محاکم دادگستری بسیار زیاد است، نیاز مبرم به آموزش افراد واجد شرایط در این حوزه بوده تا بتوان گامی در جهت تسریع روند رسیدگی قضایی برداشت.
هدف دوره:
۲۲۸۴۱۲۳۰
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۱۹۰،۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره میانجی گری و داوری بین الملل تدریس می شوند:

 

میانجی گری

داوری بین الملل

 

ثبت نام در این دوره