۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

داوری بین المللی(سطح ۶)

خلاصه ای از دوره:


۱۰ ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنجشنبه یا جمعه
زمان برگزاری:
گذراندن سطح ۵
پيش نياز:
فارغ التحصیلان رشته های حقوق ،فقه و حقوق و علاقمندان به داوری
مخاطبان:
هدف از برگزاری این دوره، آموزش و تربیت افراد علاقه مند به این حوزه، برای فعالیت اصولی و قانونی داوری و حکمیت به نحو صحیح می باشد، و از آنجایی که تعداد پرونده های تشکیل شده در محاکم دادگستری بسیار زیاد است، نیاز مبرم به آموزش افراد واجد شرایط در این حوزه بوده تا بتوان گامی در جهت تسریع روند رسیدگی قضایی برداشت.
هدف دوره:
۲۲۸۴۱۲۳۰-۲۲۸۴۸۶۵۷-۶۶۰۷۵۰۸۵
مشاوره و ثبت نام :
۱۳۹
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۵
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۲۴۷،۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):
داوری بین المللدیوان داوری بین المللیترکیب داوری
صلاحیت دیوان داوریقانون داوری تجارت بین المللیآیین میانجی گری و بررسی آن

 

 

                                                                   ثبت نام در این دوره


تمایل ندارم
تخفیف بگیر