۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

کارگاه آموزشی عینک آفتابی و عدسی جذبی

خلاصه ای از دوره:

در این دوره، فراگیران ضمن آشنایی مقدماتی با اپتیک و ساختمان چشم و تسلط بر روش های تست و تعیین کیفیت عینک آفتابی، به توانابی ارائه مشاوره تخصصی در این زمینه دست می یابند.


۴۵ ساعت
مدت برگزاری دوره:
یکشنبه. دوشنبه و سه شنبه
زمان برگزاری:
"الزامات: دارنده پروانه کسب/ معرفی نامه از سوی دارنده پروانه کسب (سربرگ و مهر و امضا)/ معرفی نامه از اتحادیه (ویژه شهرستان) فراگیران باید دارای پروانه کسب باشند. و یا ازمحلی که دارای پروانه کسب است معرفی نامه با سربرگ و مهر و امضای صاحب پروانه باشند و یا از اتحادیه (غیر از تهران) معرفی نامه شرکت در دوره داشته باشند."
پيش نياز:
اعضاء اتحادیه های صنفی عینک، کلیه شاغلین فروشگاه های عینک، بنکداران و مدیران فروشگاه های عینک
مخاطبان:
هدف از برگزاری این دوره تربیت نیروی متخصصی است که قادر به ۱- تشخیص کیفیت ۲- شناخت نیاز مخاطب و ارائه مشاوره به مصرف کننده ۳- ارائه مشاوره به واردکنندگان عینک آفتابی ۴- طراحی و مدل سازی و یا تعمیر بعضی نمونه‌های عینک‌های جذبی غیرآفتابی مورد استفاده در صنایع باشد.
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۷۶
مشاوره و ثبت نام :
۹۵۱ نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۳۸ دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در کارگاه آموزشی عینک آفتابی و عدسی جذبی تدریس می شوند:

 

مبانی نور و اپتیک پایه

آزمایشگاه مبانی نور

شناخت نور و فیلترهای رنگی

ساختمان چشم و آسیب های پرتو uv

آزمایشگاه شناخت نور

نور پلاریزه، عینک پلاریزه

آزمایشگاه نورپلاریزه

عینک های سه بعدی

اسپکتروفوتومتری

آزمایشگاه اسپکتروفوتومتری

استاندارد عینک­های آفتابی

خورشید و عینک کسوف

 

ثبت نام در این دوره