۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

عینک سازی مقدماتی

خلاصه ای از دوره:

در این دوره، فراگیران با تکنیک های دورتراشی، اندازه گیری، انواع عدسی و کاربردها، انواع فریم و نسخه خوانی آشنا می شوند.


۴۵ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام میگردد
زمان برگزاری:
گذراندن کارگاه آموزشی عینک آفتابی و عدسی جذبی
پيش نياز:
اعضاء اتحادیه های صنفی عینک، کلیه شاغلین فروشگاه های عینک، بنکداران و مدیران فروشگاه های عینک
مخاطبان:
هدف از برگزاری این دوره تربیت نیروی متخصصی است که قادر به – ساخت عینک و نصب عدسی در قاب بر اساس اطلاعات نسخه (ساخت عینک) – ارائه مشاوره برای انتخاب قاب و عدسی مناسب بر اساس نسخه – تنظیم عینک خارج و روی صورت و رفع عیوب احتمالی – آموزش نحوه استفاده و نگهداری صحیح از عینک باشد.
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۷۶
مشاوره و ثبت نام :
۷۸۸ نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۳۳ دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در کارگاه آموزشی عینک سازی مقدماتی تدریس می شوند:

 

مبانی نور و اپتیک پایه

ساختمان چشم و عیوب انکساری

اپتیک عینک

تئوری دور تراشی عدسی

لنزومتر

آشنایی با انواع عدسی و کاربرد آن

آشنایی با انواع فریم و ساخت آن

آزمایشگاه مبانی نور

آزمایشگاه اپتیک عینک

کارگاه تراش و نصب عدسی

ابزار و تجهیزات

 

ثبت نام در این دوره


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر