۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

کارگاه آموزشی مزارع خورشیدی

خلاصه ای از دوره:

فراگیران با شرکت در این دوره، ضمن آشنایی با انواع پنل های خورشیدی، توانایی شناسایی محیط زیست برای راه اندازی مزرعه خورشیدی، اندازه گیری میزان انرژی تولیدی و طراحی مزارع خورشیدی را خواهند داشت.


۸ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
اولویت شرکت با رشته های فیزیک و برق قدرت
پيش نياز:
کلیه افراد علاقه مند و فعال در زمینه مزارع خورشیدی، پنل های خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر، انرژی های پاک و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان
مخاطبان:
هدف از این دوره تربیت افرادی است که قادر به شناسایی مکان مناسب و مطالعات امکان سنجی و راه اندازی مزارع خورشیدی باشند.
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۷۶
مشاوره و ثبت نام :
-
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
-
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۳۰۰.۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در کارگاه آموزشی مزارع خورشیدی تدریس میشوند:

 

مراحل راه اندازی مزارع خورشیدی

آخرین فناوری های مرتبط با پنل های خورشیدی نوین

مکان یابی مزارع خورشیدی با استفاده از  نرم افزار Meteonorm

طراحی مزارع خورشیدی با استفاده از نرم افزار PVSOL

 

ثبت نام در این دوره


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر