۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
عکس دوره لنزومتر

کارگاه جامع تعمیر و سرویس لنزومتر

خلاصه ای از دوره:

لنزومتر یکی از تجهیزات مهم و اولیه اندازه گیری در اپتیک بینایی ( عینک) قلمداد میشود. تبعاً کار با آن نیز از توانمندی های اساسی عینک سازان میباشد. این مبحث در قالب دوره های ساخت عینک دیده شده و در دوره های مزبور ارائه میگردد. تعمیر و سرویس این وسیله، به دلیل سر و کار داشتن با قطعات اپتیکی، حساسیت های یک وسیله اندازه گیری و قیمت بالای دستگاه، دارای اهمیت میباشد. تاکنون هیچگونه اقدامی در خصوص طراحی و ارائه دوره آموزشی صورت نگرفته است. با توجه به بسته آموزشی نسبتاً کامل این مرکز در بخش آموزش های مرتبط با عینک و سابقه طولانی جهاد دانشگاهی در زمینه طراحی و ساخت لنزومتر و عدم وجود دوره آموزشی مشابه ، تدوین و برگزاری دوره حاضر یک ضرورت تلقی میگردد.


۱۲ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف این دوره تربیت تکنسینی است که با شناخت و تسلط بر قطعات لنزومتر، قادر به تعمیر لنزومتر باشد.
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۸۵
مشاوره و ثبت نام :
-
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
-
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۳۰۰.۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در کارگاه جامع تعمیر و سرویس لنزومتر تدریس می شوند:

 

لنزومتر، اجزا و عملکرد

سرویس و تعمیر لنزومتر

 

ثبت نام در این دوره