۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

آندایزینگ آلومینیوم

خلاصه ای از دوره:

آندایزینگ آلومینیوم یکی از پرکاربردترین فرایندهای پوشش تزئینی و سخت روی سطح انواع آلیاژهای آلومینیوم ریختگی و کار شده می باشد، و باتوجه به گستردگی فرایند، عمدتا روی مباحث انواع آلیاژهای آلومینیوم و چگونگی و شرایط آندایزینگ سخت و معمولی تشریح می گردد.


۸ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
آشنایی با آبکاری و آلومینیوم
پيش نياز:
علاقه مندان و شاغلین حوزه رنگ و آبکاری
مخاطبان:
هدف از برگزاری این دوره، آشناسازی فراگیران با انواع آلیاژهای آلومینیوم مورد استفاده در صنعت آندایزینگ و همچنین اجرای آندایزینگ سخت و معمولی می باشد.
هدف دوره:
۲۲۷۴۸۸۱۲
مشاوره و ثبت نام :
۴۷
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۴
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۲۹۰،۰۰۰
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره آندایزینگ آلومینیوم تدریس می شوند:

 

مقدمه ای بر تئوری خوردگی فلزات
مقدمه ای بر تئوری اکسیداسیون آندی (آندایزینگ آلومینیوم)
الکترولیتهای مورد استفاده در فرایند آندایزینگ
آلیاژهای آلومینیوم مناسب برای آندایزینگ
انواع فرایندهای آندایزینگ (معمولی، رنگی، سخت)
آشنایی با تجهیزات آندایزینگ
خواص و کاربردهای اندایزینگ سخت و معمولی
کلاس عملی

 

ثبت نام در این دوره


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر