۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
دوره اصول ترکیب رنگ

اصول ترکیب رنگ (تینت رنگ)

خلاصه ای از دوره:


۱۶ ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنجشنبه، جمعه
زمان برگزاری:
آشنایی با مبانی رنگسازی و تینت
پيش نياز:
علاقه مندان و شاغلین حوزه رنگ و آبکاری
مخاطبان:
در سالهای اخیر دوره های بسیاری در حوزه رنگ و رزین برگزار گردیده است ولی در زمینه تینت (سنتی و کامپیوتری)، دوره تخصصی که بتواند جوابگوی نیاز مهندسین و تینترهای کارخانه و مغازه داران تینت باشد، خیلی کم برگزار شده است. در این دوره به صورت پایه به مسائل تینت رنگ و تئوری های آن مطابق فیزیک رنگ و تجهیزات مورد لزوم برای تینت رنگ و روش تینت در کارخانه و مغازه توسط تینتر پرداخته می شود.
هدف دوره:
۲۲۷۴۸۸۱۲
مشاوره و ثبت نام :
۳۹
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۴
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۳۹۰،۰۰۰
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره اصول ترکیب رنگ (تینت رنگ) تدریس می شوند:

 

هدف نهایی در تینت (رنگ همانندی)
عوامل موثر در تینت
منابع نور، ساختمان بینایی و …
فضا رنگ مانسل، معادله کیوبلکا-مانک، تجهیزات تست و تینت
انواع براقیت و تجهیزات اسپکتروفتومتر، کالری متر، هیزمتر، انواع دستگاه براقیت سنج و …
تینت رنگ اتومبیلی (کد رنگ و سیستم عددی مانند ۰۴۰، ۱۱۶۰۵۰۱)
متاماریزم و عوامل دخیل در آن، بررسی تاثیر آن در تینت بصری
تینت رنگ صنعتی، ساختمانی، صنایع مبلمان و طیف RAL
تینت رنگ متالیک (نقره ای ریز، درشت، متوسط، نوک مدادی، بژ و …)
تینت رنگ های صدفی (سفید، سبز و …)
زوایای بررسی تینت بصری مواد سازنده رنگ: انواع رزین، انواع پیگمنت، دای و تاثیر در تینت رنگ
چگونه رنگ همانندی انجام دهیم و تبدیل به فرمول رنگ کنیم؟
چگونه فرمولاسیون رنگ را پس از تینت تولید کنیم؟
بررسی عیوب تینت رنگ و راهکارهای رفع آن و عوامل موثر بر تینت
تعامل فکری با همکاران، مهندسان، تینترهای شاغل در صنعت و مغازه تینت

 

ثبت نام در این دوره