۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

بازرسی نازل های سوختی

خلاصه ای از دوره:

اندازه گیری دقیق و صحیح از مهمترین اهداف استانداردسازی و از اساسی ترین شئون رعایت حقوق مصرف کننده می باشد. مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها براساس دستورالعمل ها و ضوابط استاندارد، اقدام به بازرسی سالانه پمپ های سوخت در سراسر کشور می نماید. در این راستا مرکز آموزش مهارت های پیشرفته اقدام به آموزش و تربیت حرفه ای بازرسین این حوزه می نماید. در این دوره فراگیران ضمن آشنایی با انواع پیمانه های اندازه گیری استاندارد، با روش های مختلف آزمون های نازل های سوخت به شکل عملی و کاربردی آشنا می گردند.


۱۶ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
گذراندن دوره مبانی اندازه شناسی قانونی
پيش نياز:
بازرسین دوره ای پمپ ها و نازل های سوختی
مخاطبان:
آشنایی با ویژگی های پیمانه ای دارای ظرفیت استاندارد، تسلط بر روش های آزمون توزیع کننده های سوخت مایع
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۶۴ _ ۶۶۰۷۵۰۷۶
مشاوره و ثبت نام :
۷۵
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۸
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۵۰۰،۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره بازرسی نازل های سوختی تدریس می شوند:

 

استاندارد ملی ۱۱۸۸۶:پیمانه ­های استاندارد، روش ­های کالیبراسیون، روش ­های آزمون تصدیق، روش ­های آزمون کنتور، روش­ های آزمون سیستم اندازه­ گیری تانکر، روش ­های آزمون توزیع­ کننده سوخت، روش ­های آزمون سیستم اندازه ­گیری تخلیه و بارگیری تانکرها

دستورالعمل آزمون نازل­های سوخت

اطلاعات و داده های لازم، مشخصات تجهیزات مورد استفاده، روش اجرایی آزمون، آهنگ جریان تند و آهسته، محاسبات، صدور نتایج آزمون و ثبت آن در سامانه جامع، برچسب آزمون دوره ­ای، بازدید

کارگاه عملی

روش آزمون دوره­ای پمپ ­های توزیع سوخت مایع

 

ثبت نام در این دوره


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر