۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

کارگاه آموزشی تهیه و تدوین HSE Plan

خلاصه ای از دوره:


مدت برگزاری دوره:
۱۲ ساعت
زمان برگزاری:
اعلام می گردد
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
۶۶۰۷۵۰۷۶
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۵
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۱
شهریه(تومان):
۲۵۰،۰۰۰ تومان

مباحثی که در کارگاه آموزشی تهیه و تدوین HSE Plan تدریس می شوند:

 

فرآیند برنامه ریزی و مدیریت HSE پروژه ها بر مبنای استاندارد مدیریت پروژه PMBOOK

انواع و سطوح مختلف HSE Plan در سازمان ها و پروژه ها

تناسب HSE Plan با نوع کار، محیط قراردادی و توع پیمانکاران

تفاوت HSE Plan با نظام نامه، رویه اجرایی و روش اجرای ایمن کار (SWMS)

تشریح ارکان یک HSE Plan کامل و حرفه ای مبتنی بر الگو های  بین المللی (OGP-423)

نحوه اجرا، به روزآوری، مدیریت تغییر و نظارت بر HSE Plan

برگزاری یک کارگاه مشارکتی و عملی تدوین HSE Plan

 

ثبت نام در این دوره


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر