۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵
۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

کنترل پیش بسته بندی

خلاصه ای از دوره:


۸ ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
...
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۰۷۶
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۵۰۰.۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره کنترل پیش بسته بندی تدریس می شوند:

 

مشخصان بسته بندی ها
اندازه گیری جرم و حجم و دانسیته
الزامات OIML
روشهای انتخاب نمونه
آموزش عملی با بسته بندی های مختلف (انواع مواد بسته بندی شده جرمی و حجمی)

 

ثبت نام در این دوره


دسته: اندازه شناسی و کالیبراسیون ،

برچسب: آموزش تعمیر فریم عینک آموزش رزین آموزش رزین جهاد دانشگاهی آموزش رزین جهاد شریف آموزش رزین چوب آموزش وود گلس انرژی خورشیدی اپتیک بینایی اپتیک و بینایی جهاد صنعتی شریف برگزاری اولین دوره کسب و کارهای تجاری عینک تعمیر فریم عینک تعمیر فریم عینک آفتابی تعمیر فریم عینک طبی جهاد دانشگاهی شریف جهاد دانشگاهی صنعتی شریف دوره آموزش تعمیر فریم عینک دوره آموزش تعمیر فریم عینک جهاد دانشگاهی شریف دوره آموزش کسب و کارهای تجاری عینک دوره طراحی مزارع خورشیدی دوره مزارع خورشیدی جهاد صنعتی شریف دوره های اپتیک جهاد شریف رزین رزین چوب طراحی مزارع خورشیدی عینک جهاد شریف عینک سازی جهاد شریف قطعات تعمیر عینک مرکز آموزش مهارت های پیشرفته مزارع خورشیدی وود گلس کارگاه آموزش رزین کسب و کار عینک کسب و کار عینک جهاد صنعتی شریف کلاس آموزش رزین کلاس تعمیر عینک جهاد دانشگاهی کلاس طراحی مزارع خورشیدی کلاس طراحی مزارع خورشیدی جهاد شریف بسته بندی ، کنترل پیش بسته بندی ، دوره کنترل پیش بسته بندی ، برگزاری دوره کنترل پیش بسته بندی جهاد شریف ، اندازه شناسی و کالیبراسیون ، دپارتمان اندازه شناسی و کالیبراسیون ، دوره های کنترل و آموزش بسته بندی ،

مطالب مرتبط: