توانمندی ها و سوابق


توانمندی ها و سوابق

 

۱- برخورداری از شبکه اساتید و متخصصان صنعتی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌­ها و مراکز پژوهشی

‏۲- نیازسنجی آموزشی و تهیه استانداردهای شغلی و آموزشی برای مشاغل و مهارت­‌ها

۳- تدوین و اجرای دوره­‌های آموزشی حضوری و مجازی در قالب کوتاه مدت و بلند مدت

‏‏۴- تهیه و اجرای طر ­های آموزش و توانمندسازی منابع انسانی برای کلیه سازمان‌­ها و صنایع

‏‏‏‏‏۵- تعریف و اجرای مطالعات و تحقیقات آموزشی مورد نیاز ارگان­‌ها و سازمان‌­ها ‏‎ ‎

۶- برگزاری سمینارها و کنفرانس‌­های آموزشی ملی و بین المللی

۷- مستندسازی تجربیات و فرایندهای کاری سازمان­ها با هدف آموزش و ارتقاء شایستگی‌ها


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر