دسترسی به ما


   راه های دسترسی به ما:

 

برای مشاهده دقیق روی نقشه کلیک کنید.

مترو

با استفاده از مترو، می‌توانید از خط دو یعنی خط صادقیه – فرهنگسرا استفاده کنید. ایستگاه‌ مترو دانشگاه شریف در فاصله ۵۰۰ متری مرکز آموزش مهارت های پیشرفته قرار دارد. بعد از اینکه از مترو پیاده شدید در امتداد خیابان صالحی به سمت میدان تیموری حرکت کنید فاصله مترو تا مرکز ۶ الی ۸ دقیقه می باشد.

 

همچنین میتوانید از خط ۳ یعنی قائم-آزادگان استفاده کنید. در ایستگاه دکتر معین از مترو خارج شوید. در خیابان آزادی به سمت شرق تا تقاطع بلوار اکبری حرکت کنید. در تقاطع بلوار اکبری و صالحی به سمت راست بپیچید.

خودروی شخصی

مسیر اول:

از میدان آزادی به سمت خیابان محمدعلی جناح حرکت کنید در اولین خروجی به سمت راست بپیچید و وارد خیابان صالحی شوید. بعد از گذشتن از تقاطع بلوار اکبری سمت راست شما مرکز آموزش مهارت های پیشرفته قرار داد.

مسافت: ۱٫۵ کیلومتر

مدت زمان: ۵ دقیقه

 

مسیر دوم:

در اتوبان شیخ فصل الله نوری غرب به شرق بعد از پل محمد علی جناح از خروجی سمت راست به سمت میدان تیموری خارج شوید. در میدان تیموری از اولین خروجی به سمت راست بپیچید. بعد از رسیدن به تقاطع بلوار اکبری در جهت شرق بلوار صالحی دور بزنید. مسافت حدودا ۱٫۵ کیلومتر و مدت زمان لازم ۵ دقیقه می باشد.

 

مسیر سوم:

در اتوبان یادگار امام به سمت جنوب بعد از پل شیخ فضل الله نوری از سمت راست از خروجی خیابان تیموری خارج شوید.

در خیابان حبیب اللهی نرسیده به میدان حسینی به سمت راست بپیچید و وارد خیابان صالحی شوید.

بعد از رسیدن به میدان تیموری از خروجی سوم به سمت بلوار صالحی بپیچید. بعد از رسیدن به تقاطع بلوار اکبری در جهت شرق بلوار صالحی دور بزنید.

مسافت حدودی ۱٫۵ کیلومتر و مدت زمان ۴ دقیقه می باشد.

 

مسیر چهارم:

در خیابان آزادی به سمت غرب قبل از رسیدن به میدان آزادی از سمت راست وارد کوچه اکبر آباد و سپس بلوار اکبری شوید. در تقاطع بلوار صالحی و اکبری از سمت راست خارج شوید. مسافت حدودا ۸۰۰ متر و زمان تقریبی ۳ دقیقه می باشد.

اتوبوس

در خط شماره ۱ اتوبوس های تندرو (BRT) در ایستگاه استاد معین پیاده شده و از خیابان اکبری به سمت تقاطع صالحی حرکت کنید.

مسافت حدودا ۸۵۰ متر و زمان تقریبی ۱۰ دقیقه

 

 

هواپیما

در تمرینال شماره ۳ فرودگاه مهرآباد از طریق تاکسی ها میتوانید به سمت مرکز حرکت کنید.

مسافت حدودا ۴ کیلومتر

مدت زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه

 


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر