ضوابط و مقررات


۱. با توجه به محدودیت ظرفیت هر دوره، ثبت نام براساس تحویل مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.

۲. فراگیران موظف به حفاظت از اموال شخصی خود بوده و مرکز آموزش جهاد دانشگاهی در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۳. فراگیر موظف به تکمیل فرم ثبت نام و ارزشیابی بصورت کامل و دقیق می باشد. گواهی پایان دوره صرفا بر اساس اطلاعات این فرم صادر می شود.

۴. ارائه گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل ، تحویل مدارک و اخذ حد نصاب لازم در آزمون پایان دوره (حداقل نمره قبولی برای صدور گواهینامه ۶۰ از ۱۰۰ است) یا ارائه پروژه، عدم غیبت بیش از حد مجاز (۱۵% مدت دوره آموزشی) و رعایت آئین نامه انضباطی صادر می گردد.

۵. فراگیران محترم می بایست حداکثر تا شش ماه پس از پایان دوره نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام فرمایند. پس از گذشت این زمان، تحویل گواهینامه با تأخیر مشمول هزینه تاخیر خواهد بود.

۶. ثبت نام در صورت وجود ظرفیت در دوره مورد نظر انجام می شود و با توجه به محدودیت پذیرش، اولویت ثبت نام براساس مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.

۷. حداقل ظرفیت پذیرش فراگیران و شرط برگزاری دوره ۱۰ نفر می باشد.

۸. برگزاری کلاس ها منوط به رسیدن تعداد فراگیران به حد نصاب موردنظر می باشد.

۹. پرداخت شهریه ثبت نام دوره های آموزشی باید با نام شخص متقاضی دوره پرداخت گردد.

۱۰. جهت تردد فراگیران در محوطه دانشگاه به همراه داشتن کارت شناسایی مرکز الزامی است.

۱۱. رعایت پوشش اسلامی، موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط های آموزش جهاد دانشگاهی الزامی است.

۱۲. در صورت هرگونه بی نظمی و ناهنجاری در آموزشگاه توسط فراگیر، از ادامه حضور نامبرده درآموزشگاه جلوگیری بعمل آمده و شهریه به وی استرداد نخواهد شد.

۱۳. فراگیران طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز موظف به حضور مرتب در کلاس ها می باشند.

۱۴. حضور فراگیران در کلاس ، قبل از حضور استاد الزامی است.

۱۵. حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

۱۶. با توجه به شرایط کروناضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم در رعایت بهداشت، فراگیران موظفند جهت حضور در سازمان و کلاس/کارگاه‌ها از ماسک استفاده کرده و موارد بهداشتی را رعایت نمایند. در غیراینصورت، مسئولیت سلامت ایشان برعهده خودشان میباشد.

۱۷. فراگیران می­بایست نسبت به رعایت نکات ایمنی کار با دستگاه­ها، استفاده از پوشش ایمن و استفاده درست از هر ابزار جهت حفظ سلامت خود کوشا باشند.

۱۸. استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می باشد.

۱۹. در صورت عدم حضور در امتحان پایان دوره ها (با شیوه ارزشیابی آزمون کتبی):

غیبت در امتحان (با ارائه مستندات) موجه تشخیص داده شود، فقط تا یک فصل آموزشی امتحان مجدد بعمل می­ آید.

در صورت غیبت غیرموجه، شرکت در امتحان مجدد با پرداخت ۲۰% شهریه امکان پذیر خواهد بود.

۲۰. درصورت انصراف از دوره، میزان استرداد شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود:


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر