پوشش و آبکاری

پوشش و آبکاری
8 ساعت
اعلام می‌شود
و سخت روی سطح انواع آلیاژهای آلومینیوم ریختگی و کار شده می باشد، و باتوجه به گستردگی فرایند، عمدتا روی مباحث انواع آلیاژهای آلومینیوم و چگونگی و شرایط آندایزینگ سخت و معمولی تشریح می گردد.
در حال ثبت نام
8 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود
انی در صنعت رنگ را بدون پیش نیاز به اطلاعات شیمیایی کسب می کنند.
در حال ثبت نام
8 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود
پوشش و آبکاری
8 ساعت
اعلام می‌شود
پساب بطور دستی، شناخت استانداردهای زیست محیطی تصفیه فاضلاب آبکاری، شناخت پیمانکار مناسب جهت انجام امور تصفیه آب و پساب، از موضوعات ارائه شده در این دوره آموزشی می باشد.
در حال ثبت نام
8 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود
پوشش و آبکاری
8 ساعت
اعلام می‌شود
ی، ساخت آنها و همچنین کنترل فرایند آشنا می شوند.
در حال ثبت نام
8 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود