حکمیت و داوریمعرفی :

داوری فرایندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر شخص یا اشخاص حقیقی به جای دادگاه، حل و فصل می گردد و رای مزبور لازم الاجرا می باشد. این دوره شامل ۶ مقطع می شود که از دوره مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد. در این دوره ها تمام سرفصل های مورد نیاز داوری از مفاهیم پایه و شناخت تا بالاترین سطح داوری و بین الملل به تفکیک در ۶ دوره تقسیم بندی و ارائه شده است. تمامی ۶ دوره دارای کلاس تئوری و کارگاه عملی می باشد.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۰ ساعت

۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر