۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

حکمیت و داوری

معرفی :

داوری فرایندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر شخص یا اشخاص حقیقی به جای دادگاه، حل و فصل می گردد و رای مزبور لازم الاجرا می باشد. این دوره شامل ۶ مقطع می شود که از دوره مقدماتی تا پیشرفته ادامه دارد. در این دوره ها تمام سرفصل های مورد نیاز داوری از مفاهیم پایه و شناخت تا بالاترین سطح داوری و بین الملل به تفکیک در ۶ دوره تقسیم بندی و ارائه شده است. تمامی ۶ دوره دارای کلاس تئوری و کارگاه عملی می باشد.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۰ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۰ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۰ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۰ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۰ ساعت

۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر