رنگ، پوشش و آبکاریمعرفی :

صنعت رنگ، به عنوان یک بخش از مهندسی پوشش، موضوعات و مباحث بسیار متنوعی را شامل می شود. شاید شناخته شده ترین جنبه این موضوع برای عموم، استفاده ظاهری و زیبایی شناختی این بخش باشد. استفاده از رنگ در صنعت ساختمان، خودرو، مبلمان و دکوراسیون داخلی و همچنین کلیه محصولاتی که پوشش رنگی آنها به لحاظ ظاهری و تاثیر بر مشتری مهم است، از مهمترین مواردی محسوب می شوند که رنگ برای بهبود جنبه زیبایی و ظاهری آنها استفاده می شود. اما واقعیت این است که کاربرد صنعتی رنگ بسیار گسترده و فراتر می باشد. موضوعاتی همچون مقابله با خوردگی و زنگ زدگی، کاهش فرسایش سطوح (بطور مشخص در سطوح بیرونی ساختمان ها)، کاهش تخریب سطوح ناشی از رطوبت و خزه و افزایش قابل توجه مقاومت مکانیکی مواد در مقابل ضربه از زمره کاربردهای صنعتی رنگ قلمداد می شوند. با توجه به گستردگی مخاطبان و اهمیت موضوع، هرگونه اقدام عملی در جهت ارتقای دانش و مهارت های تخصصی در این بخش بسیار مهم می باشد. شناخت و خواص، مبانی رنگسازی و رنگسازی تجربی، تجهیزات ساخت و اعمال رنگ، مسائل زیست محیطی و نحوه مقابله و کاهش اثرات سوء، فرمولاسیون، موضوعات مرتبط با اجرا ( در صنعت ساختمان، خودرو و..)، عیب یابی، بازرسی، مباحث مدیریتی مرتبط ( نظیر نکات تخصصی قراردادها و انتقال تکنولوژی)، کنترل کیفیت، مواد مورد مصرف در صنعت رنگ (پیگمنت، حلال، رزین و لاک، مواد افزودنی و پرکننده و ...) از مباحثی هستند که در این دوره ها مطرح می گردند.

براساس لیست دوره های آموزشی حوزه آبکاری، فراگیرانی که دوره های آموزشی را با موفقیت سپری کنند در سه گروه (آبکار درجه ۱، ۲ و ۳) درجه بندی می شوند

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۶ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۶ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸ ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۸ ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۶ ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۶ ساعت
اعلام میگردد
اعلام میگردد
۸ ساعت

۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر