فناوری اطلاعات ITمعرفی :

در عصر حاضر، یادگیری مفاهیم و علوم رایانه و کاربرد آن، چنان با زندگی روزمره آدمی در آمیخته است که نیازی به سخن گفتن درباره آن باقی نمی ماند. در بیشتر کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری و در بعضی کشورهای در حال توسعه، آموزش علوم کامپیوتری و فراگیری دانش (IT ( Inrormation Technology جزء برنامه اصلی مدارس، دبیرستان ها و دانشگاه ها به شمار می آید. سازمان ها و موسسات اداری، تجاری و صنعتی به منظور بسط و توسعه این علوم در لایه های درونی سازمان از هیچ کوششی دریغ نمی نمایند؛ چراکه یکی از راه های توانمندسازی و آماده سازی کارکنان برای پذیرش مسئولیت های جدید، بهره گیری از این علوم و فناوری روز است. در حال حاضر مجموعه این آموزش ها تحت عنوان ICDL ارائه می شوند. International Computer Driving License گواهینامه ای است بین المللی جهت استفاده از کامپیوتر در حدی که نیازهای مقدماتی و اصلی کاربر را پاسخگو باشد.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۳۰ ساعت

۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر