۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

ایمنی، بهداشت و کمکهای اولیه در صنعت آبکاری

خلاصه ای از دوره:


مدت برگزاری دوره:
۸ ساعت
زمان برگزاری:
پنجشنبه
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
۲۲۷۴۸۸۱۲
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
شهریه(تومان):


دسته: رنگ، پوشش و آبکاری ،

برچسب:

مطالب مرتبط:
۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر