۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

بازرسی توزین و سنجش سبک

خلاصه ای از دوره:

در راستای انجام وظایف و مسئولیت های اداره استاندارد کنترل، بازرسی و آزمون کلیه وسایل سنجش و توزین (ترازو، باسکول و وزنه) مورد استفاده در واحدهای صنفی عرضه کالا و فروشگاه‌های داد و ستد عمومی بطور جامع اجرا می گردد. به لحاظ اینکه وسایل توزین و سنجش بر اثر استفاده مداوم ممکن است از حدود و میزان خود خارج شوند، لذا اینگونه وسایل حداقل یک بار در سال مورد آزمایش دقت و صحت عملکرد قرار می گیرند. مرکز آموزش استاندارد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، اقدام به آموزش و تربیت نیروی انسانی متبحر برای انجام بازرسی و ارائه و تکیل گزارش های مربوطه می نماید.


مدت برگزاری دوره:
۱۶ ساعت
زمان برگزاری:
سه شنبه و چهارشنبه
پيش نياز:
گذراندن دوره مبانی اندازه شناسی قانونی
مخاطبان:
بازرسین دوره ای توزین و سنجش سبک، کارشناسان استاندارد
هدف دوره:
آشنایی با الزام های اندازه شناختی به طریق یکنواخت و قابل ردیابی، تسلط بر روش های اجرایی آزمون دستگاه های توزین
مشاوره و ثبت نام :
۶۶۰۷۵۰۷۶
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۱۱۰
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۸
شهریه(تومان):
۸۰۰،۰۰۰ تومان

مباحثی که در دوره بازرسی توزین و سنجش سبک تدریس می شوند:

 

استاندارد ملی ۶۵۸۹:اصطلاحات و تعاریف، اصول استاندارد، الزامات اندازه شناختی، دستگاه­های خودکار و نیمه خودکار، دستگاه الکترونیک، دستگاه غیر خودکار،  انگ­گذاری دستگاه­ها و ماجول­ها

دستورالعمل آزمون دوره­ای سبک:روش آزمون دوره­ای وسایل توزین مورد استفاده در دادوستد عمومی

کارگاه عملی:اطلاعات و داده­های لازم، مشخصات تجهیزات مورد استفاده، روش اجرایی آزمون، محاسبات و صدور نتایج آزمون و ثبت آن در سامانه جامع، برچسب آزمون دوره­ای و پلمب ­گذاری


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر