۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

برنامه نویسی به زبان پایتون

خلاصه ای از دوره:


مدت برگزاری دوره:
۲۰ ساعت
زمان برگزاری:
یکشنبه ـ سه شنبه
پيش نياز:
ندارد
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
۶۶۰۷۵۰۷۶
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
_
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
_
شهریه(تومان):
۴۰۰۰۰۰ تومان


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر