۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

سواد مالی ویژه بزرگسالان

خلاصه ای از دوره:

امروزه صرف داشتن یا به دست آوردن سرمایه به هر قیمتی، نمی‌تواند موجب موفقیت و ثروتمند شدن شود. بلکه کسی ثروتمند و موفق تلقی می‌شود که دارای سواد مالی بالایی باشد. علیرغم دشوار شدن شرایط اقتصادی و مسائل و بحران های مالی و اقتصادی، بیشـتر افراد بـرای مواجهه بــا آن آموزش ندیده اند. با آمـوزش صحیــح و اصولی، حتی در شـرایط ســخت اقتصــادی هم می توان زندگی بهتری داشت. «سـواد مالـی» بـه افراد کمـک می کنــد، در رویارویـی با مسـائل اقتصـادی زندگـی در شرایط مختلف، دانـش لازم، بـرای تصمیم گیـری درسـت و مهارتهای متناسـب را در اختیـار داشـته باشـند. سواد مالی، توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیمگیری مؤثر درباره مدیریت و استفاده از پول است. به عبارتی سواد مالی ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارتها، گرایش و رفتارهای مالی لازم برای تصمیمگیری صحیح و سرانجام دستیابی به وضعیت مساعد از دیدگاه مالی است که درنظر گرفته شده است بعد ازپایان دوره با مفاهیمی همچون آشنایی با مفاهیم و راه های پس‌انداز، سرمایه گذاری، ریسک اقتصادی آشنایی با راه‌های مختلف کسب درآمد و هزینه کرد آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری، بورس و صندوق‌ها آشنایی با مفاهیم پایه و مشترک در کاریابی، حفظ و تغییر شغل


مدت برگزاری دوره:
۱۶ ساعت
زمان برگزاری:
اعلام می گردد
پيش نياز:
ندارد
مخاطبان:
دانشجو ،کارمندان، زنان خانه دار، سرپرستان خانوداه ،بازنشستگان محدودیت سنی و شغلی ندارد.
هدف دوره:
آشنایی مخاطبین (بزرگسالانی که الزاماً درگیر فعالیت مشخص اقتصادی نیستند) با نحوه مدیریت صحیح درآمد و هزینه، سرمایهگذاری، رشد اقتصادی فرد و جامعه، و روش های سرمایه گذاری کم ریسک.
مشاوره و ثبت نام :
۶۶۰۷۵۰۸۵
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۰
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۰
شهریه(تومان):
۸۵۰.۰۰۰تومان

مباحثی که در دوره سواد مالی اموزش خواهید دید

عنوان سرفصل مدت زمان
خرج و پس انداز۴ساعت
مدیریت اعتبار و بدهی۳ساعت
کاریابی و درآمد۲ساعت
سرمایه گذاری۳ساعت
مدیریت ریسک و بیمه۲ساعت
تصمیم گیری مالی۲ساعت


دسته: توسعه مهارت های فردی ،

برچسب:

مطالب مرتبط:
۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر