۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

آندایزینگ آلومینیوم

خلاصه ای از دوره:

آندایزینگ آلومینیوم یکی از پرکاربردترین فرایندهای پوشش تزئینی و سخت روی سطح انواع آلیاژهای آلومینیوم ریختگی و کار شده می باشد، و باتوجه به گستردگی فرایند، عمدتا روی مباحث انواع آلیاژهای آلومینیوم و چگونگی و شرایط آندایزینگ سخت و معمولی تشریح می گردد.


مدت برگزاری دوره:
۸ ساعت
زمان برگزاری:
اعلام می گردد
پيش نياز:
آشنایی با آبکاری و آلومینیوم
مخاطبان:
علاقه مندان و شاغلین حوزه رنگ و آبکاری
هدف دوره:
هدف از برگزاری این دوره، آشناسازی فراگیران با انواع آلیاژهای آلومینیوم مورد استفاده در صنعت آندایزینگ و همچنین اجرای آندایزینگ سخت و معمولی می باشد.
مشاوره و ثبت نام :
۲۲۷۴۸۸۱۲
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۴۷
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۴
شهریه(تومان):
۲۹۰،۰۰۰

مباحثی که در دوره آندایزینگ آلومینیوم تدریس می شوند:

 

مقدمه ای بر تئوری خوردگی فلزات
مقدمه ای بر تئوری اکسیداسیون آندی (آندایزینگ آلومینیوم)
الکترولیتهای مورد استفاده در فرایند آندایزینگ
آلیاژهای آلومینیوم مناسب برای آندایزینگ
انواع فرایندهای آندایزینگ (معمولی، رنگی، سخت)
آشنایی با تجهیزات آندایزینگ
خواص و کاربردهای اندایزینگ سخت و معمولی
کلاس عملی

 

ثبت نام در این دوره


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر