۶۶۰۷۵۰۷۶ - ۶۶۰۷۵۰۸۵

کنترل پیش بسته بندی

خلاصه ای از دوره:


مدت برگزاری دوره:
۸ ساعت
زمان برگزاری:
اعلام می گردد
پيش نياز:
...
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
۶۶۰۷۵۰۷۶
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
شهریه(تومان):
۵۰۰.۰۰۰ تومان

مباحثی که در دوره کنترل پیش بسته بندی تدریس می شوند:

 

مشخصان بسته بندی ها
اندازه گیری جرم و حجم و دانسیته
الزامات OIML
روشهای انتخاب نمونه
آموزش عملی با بسته بندی های مختلف (انواع مواد بسته بندی شده جرمی و حجمی)

 

ثبت نام در این دوره


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر