مجموعه مقررات و ضوابط آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی شریف


۱- با توجه به محدودیت ظرفیت هر دوره ، الویت ثبت نام بر اساس تحویل مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.

۲- شهریه ثبت نام دوره های آموزشی باید با نام شخص متقاضی دوره پرداخت گردد.

۳- رعایت پوشش کامل اسلامی، موازین اخلاقی و اجتماعی وبه همراه داشتن کارت شناسایی مرکز جهت حضور در دوره الزامی است.

۴- در صورت هرگونه بی نظمی و ناهنجاری در مرکز آموزش توسط فراگیر، از ادامه حضور نامبرده در مرکز جلوگیری بعمل آمده و شهریه به وی مسترد نخواهد شد.

۵- فراگیران موظف به حضور مرتب و طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز (و قبل از حضور استاد) در کلاس ها می باشند.

۶- حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

۷- استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می باشد.

۸- فراگیران موظف به حفاظت از اموال شخصی خود بوده و مرکز آموزش در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۹- برگزاری کلاس ها منوط به رسیدن تعداد فراگیران به حدنصاب موردنظر دوره می باشد.

۱۰- فراگیر موظف به تکمیل فرم ثبت نام و ارزشیابی بصورت کامل و دقیق می باشد.گواهی پایان دوره صرفا بر اساس اطلاعات این فرم صادر می شود.

۱۱- ارائه گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل، تحویل مدارک و اخذ حد نصاب لازم در آزمون پایان دوره(حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰) یا ارائه پروژه، عدم غیبت بیش از حد مجاز (۱۵% مدت دوره آموزشی)، رعایت آئین نامه انضباطی و عودت کارت شناسایی مرکز می باشد.

۱۲- فراگیران محترم می بایست حداکثر تا شش ماه پس از پایان دوره نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام فرمایند. پس از گذشت این زمان دریافت گواهینامه مشمول هزینه تاخیر خواهد بود.

۱۳- در صورت عدم حضور در امتحان پایان دوره (با شیوه ارزشیابی آزمون کتبی):

  •  اگر غیبت  در امتحان (با ارائه مستندات) موجه تشخیص داده شود، فقط تا یک فصل آموزشی امتحان مجدد بعمل می­ آید.
  •  در صورت غیبت غیرموجه، شرکت در امتحان مجدد با پرداخت هزینه مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

۱۴- جهت عکس دار شدن مدرک، یک قطعه عکس ۳ در ۴ پشت نویس شده (شامل اطلاعات فردی) در روز برگزاری کلاس همراه داشته باشید.

۱۵- درصورت بروز هرگونه خسارت به وسایل و ابزار، مسئولیت پرداخت خسارت به عهده فراگیر خواهد بود.

۱۶- تمامی ابزار و وسایل کار به فراگیران ارائه خواهد شد و لزومی به تهیه جداگانه متریال نخواهد بود.

۱۷- فراگیرانی که از شهرهایی خارج از تهران در کلاس حضور پیدا می‌کنند، نسبت به مکان اقامت خود، اقدام نمایند؛ جهاد دانشگاهی امکانات اقامتی در این خصوص دارا نمی باشد.

۱۸- درصورت انصراف از دوره، میزان استرداد شهریه (برمبنای مبلغ کل شهریه) مطابق جدول ذیل خواهد بود

زمان انصراف میزان استرداد شهریه
تا ۲۴ساعت قبل از شروع دوره ۹۰%
همزمان با تشکیل اولین جلسه ۷۵%
قبل از برگزاری یک سوم جلسات ۵۰%
پس از تشکیل یک سوم جلسات هیچ وجهی مسترد نمی‌گردد

۱۹- تخفیف شهریه فراگیران:

فراگیران مشمول تخفیف تخفیف شهریه فراگیران دوره های قبلی ۵%
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۱۵%
دانشجویان سایر دانشگاه ها ۱۰%
بت نام دسته جمعی در یک دوره ( بیش از ۲ نفر) ۱۰%
افراد تحت پوشش کمیته امداد،بهزیستی و موسسات خیریه ۳۰%
بیماران مبتلا به بیماری های خاص ۱۵%

درخصوص کلیه تخفیف ها ارائه مدارک و مستندات به همراه تکمیل فرم تخفیف ضروری می باشد.


۶۶۰۷۵۰۷۶ ۶۶۰۷۵۰۸۵ راهنمای ثبت نام
تمایل ندارم
تخفیف بگیر