دپارتمان استاندارد

مترولوژی (اندازه‌شناسی) زیربنای اصلی هرگونه توسعه اساسی خصوصاً در حوزه صنعت محسوب می‌شود. اهمیت این‌ حوزه تا آنجا است که در بسیاری از کشور‌ها، مراکز مستقل اندازه‌شناسی وجود دارد. اگرچه صنعت، بارزترین حوزه نفوذ و اهمیت اندازه‌شناسی تلقی می‌گردد، اما دامنه این زمینه فقط به بخش صنعت محدود نمی‌شود و حوزه‌های مختلف همچون بهداشت، تجهیزات پزشکی، محیط زیست و …، را نیز در بر می‌گیرد. اندازه‌شناسی در بخش‌هائی مانند پزشکی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. مرکز آموزش همکار استانداردجهاد دانشگاهی شریف، با هدف رشد و توسعه دوره های استاندارد و آموزش کارشناسان رسمی، دپارتمان اندازه شناسی و کالیبراسیون راه انداری نموده است . فعالیت های این دپارتمان شامل تدوین دوره های کوتاه مدت و مقطع دار، برگزاری آزمون، برگزاری دوره های تخصصی می باشد.

دوره های استاندارد

استاندارد
1 ساعت
اعلام می‌شود
ز قبیل کامیون ، تریلی ، کمرشکن و … را توسط نیروی جاذبه زمین توزین می کند. این نوع باسکول به دو گروه باسکول روی زمین و باسکول داخل یا همسطح زمین تقسیم می شود که به منظور توزین مواد سنگین طراحی و تولید شده است که جایگزین باسکول مکانیکی شده است که توسط عامل بسیار مهمی به نام لودسل کار می کنند.
در حال ثبت نام
1 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود
استاندارد
16 ساعت
اعلام می‌شود
سی و آزمون کلیه وسایل سنجش و توزین (ترازو، باسکول و وزنه) مورد استفاده در واحدهای صنفی عرضه کالا و فروشگاه‌های داد و ستد عمومی بطور جامع اجرا می گردد. به لحاظ اینکه وسایل توزین و سنجش بر اثر استفاده مداوم ممکن است از حدود و میزان خود خارج شوند، لذا اینگونه وسایل حداقل یک بار در سال مورد آزمایش دقت و صحت عملکرد قرار می گیرند. مرکز آموزش استاندارد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، اقدام به آموزش و تربیت نیروی انسانی متبحر برای انجام بازرسی و ارائه و تکیل گزارش های مربوطه می نماید.
در حال ثبت نام
16 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود
استاندارد
اعلام می‌شود
ای تعیین شده در ماده هفت قانون تقویت و توسعه استاندارد، آزمون صحت وسایل سنجش از جمله نازل‌های عرضه سوخت مایع انجام می شود. بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها کلیه وسایل سنجش و توزین که در داد و ستد عمومی به کار می روند، مشمول اندازه شناسی قانونی بوده و سالی یکبار مورد آزمون ادواری قرار می گیرند. مرکز آموزش استاندارد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، اقدام به آموزش و تربیت نیروی انسانی متبحر برای انجام بازرسی و ارائه و تکمیل گزارش های مربوطه می نماید.
در حال ثبت نام
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود
استاندارد
16 ساعت
اعلام می‌شود
نظارت بر کلیه دستگاه های اندازه گیری مورد استفاده در داد و ستد عمومی را برعهده دارد. استفاده صحیح از دانش اندازه شناسی منتج به افزایش بهره وری و کاهش هدر رفت سرمایه و منابع ملی می شود. از این رو باید دقت و صحت عملکرد دستگاه های اندازه گیری کنترل و نظارت شود تا حقی از مردم ضایع نگردد.
16 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود

مطالب پیشنهادی