دپارتمان عینک سازی

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از ابتدای فعالیت در سال 1360 با تاسیس مرکز خدمات اپتیک بینایی و همکاری با پژوهشگران و متخصصان، اقدام به انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی در بخش های مختلف این حوزه نمود. در این راستا با توجه به رسالت جهاد دانشگاهی در توسعه دانش و ارتقاء مهارت سرمایه های انسانی، معاونت آموزش با همکاری اتحادیه ها و اصناف عینک و نیر خبرگان این حوزه از سال 1390 با راه اندازی دپارتمان آموزشی عینک سازی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عینک آفتابی و عدسی های جذبی، دورتراشی عدسی عینک، تعمیرات فریم عینک و… نمود.

 • ۱۰۲۲ دانشجو

  دوره تعمیرات فریم عینک مقدماتی تا پیشرفته

  دوره تعمیرات فریم عینک به صورت مقدماتی تا پیشرفته در 104 ساعت به صورت حضوری در جهاد...

  102 ساعت

  ۱۸.۹۵۰.۰۰۰ تومان

 • 982 دانشجو

  دوره دورتراشی عدسی عینک

  دوره دورتراشی عدسی عینک به صورت مقدماتی تا پیشرفته در 64 ساعت به صورت حضوری در جهاد...

  64 ساعت

  ۱۲.۹۸۰.۰۰۰ تومان

 • ۱۰۲۲ دانشجو

  دوره عینک آفتابی و عدسی های جذبی

  دوره عینک آفتابی و عدسی های جذبی اولین دوره و پیش نیاز دوره های عینک سازی دپارتمان اپتیک...

  ۴۵ ساعت

  ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان