بازرسی و کنترل کیفیت جوش، الزاماتی جدانشدنی از فرایندهای جوشکاری محسوب می شوند. اجرای صحیح این عملیات باعث اطمینان از کیفیت ساخت و دوام سازه های جوشکاری شده می شوند. اما مشکل بزرگ در اینجاست که در اغلب موارد، عیوب ایجاد شده در سطح و یا درون قطعات و نواحی اتصال به سادگی قابل شناسایی نیستند. در این گونه موارد، شاید انجام تست های غیرمخرب در دسترس ترین و مطمئن ترین گزینه ای باشد که بتوان روی آن حساب باز کرد. دوره های بازرسی جوش در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به صورت آنلاین و حضوری برگزار می شود که پس از پایان دوره، علاوه بر اعطای گواهینامه معتبر ASNT، پشتیبانی پایان دوره در گروه تلگرامی خواهید داشت.

بازرسی
16 ساعت
اعلام می‌شود
مدیریت کیفیت و استاندارد ISO 9001 آشنا خواهید شد. همچنین با مباحث اولیه بازرسی و کیفیت، تفاوت بین QA و QC، و انواع بازرسی کالا از جمله حین ساخت، پیش از حمل و بازرسی نهایی آشنا خواهید شد. در این دوره، شما با اصطلاحات اینکوترمز آشنا می‌شوید و انواع استانداردها را می‌شناسید. همچنین به بررسی و کاربرد عملی برنامه تست و بازرسی، کتابچه نهایی کیفیت (فاینال بوک)، جلسه PIM و موضوعات مرتبط با آن، نمونه‌برداری و روش‌های آن، و کنترل مواد اولیه می‌پردازید.
در حال ثبت نام
16 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می‌شود
بازرسی
16 ساعت
3,000,000تومان
ی و ارزیابی مخازن تحت فشار تخصص کسب کنید. با توجه به اهمیت بالای مخازن تحت فشار در صنایع مختلف مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، این دوره به تکنسین‌ها، مهندسین، کارشناسان بازرسی فنی و کنترل کیفیت، کارشناسان دستگاه نظارت، دانشجویان و علاقمندان به بازرسی مخازن تحت فشار در دوره بهره‌برداری توصیه می‌شود.
در حال ثبت نام
16 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
3,000,000تومان
بازرسی
10 ساعت
3,000,000تومان
ا انواع کشتی‌ها و اصطلاحات دریایی و بازرگانی می‌پردازیم. در ابتدا، به معرفی اینکوترم‌ها، اصطلاحات و واژه‌های مربوط به صنعت کشتی‌رانی می‌پردازیم تا دانشجویان با اصطلاحات مهم در این حوزه آشنا شوند.
در حال ثبت نام
10 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
3,000,000تومان
بازرسی
33 ساعت
3,950,000تومان
و مهندسی جوش در جایگاه کارفرما، نظارت عالیه، کنترل کیفی و ITP با اسناد مهندسی و بازرسی جوش میباشد.این اسناد در انتهای پروژه صنعتی تبدیل به دفترچه نهایی Final Book میگردد و در صورت عدم وجود اسناد فوق سازه دارای شناسنامه فنی نمیباشد.
در حال ثبت نام
33 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
3,950,000تومان
ی محسوب می شوند. اجرای صحیح این عملیات باعث اطمینان از کیفیت ساخت و دوام سازه های جوشکاری شده می شوند. اما مشکل بزرگ در اینجاست که در اغلب موارد، عیوب ایجاد شده در سطح و یا درون قطعات و نواحی اتصال به سادگی قابل شناسایی نیستند. در این گونه موارد، شاید انجام تست های غیرمخرب در دسترس ترین و مطمئن ترین گزینه ای باشد که بتوان روی آن حساب باز کرد.
در حال ثبت نام
48 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
5,200,000تومان
بازرسی
30 ساعت
7,000,000تومان
ی محسوب می شوند. اجرای صحیح این عملیات باعث اطمینان از کیفیت ساخت و دوام سازه های جوشکاری شده می شوند. اما مشکل بزرگ در اینجاست که در اغلب موارد، عیوب ایجاد شده در سطح و یا درون قطعات و نواحی اتصال به سادگی قابل شناسایی نیستند. در این گونه موارد، شاید انجام تست های غیرمخرب در دسترس ترین و مطمئن ترین گزینه ای باشد که بتوان روی آن حساب باز کرد.
در حال ثبت نام
30 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
7,000,000تومان
ی محسوب می شوند. اجرای صحیح این عملیات باعث اطمینان از کیفیت ساخت و دوام سازه های جوشکاری شده می شوند. اما مشکل بزرگ در اینجاست که در اغلب موارد، عیوب ایجاد شده در سطح و یا درون قطعات و نواحی اتصال به سادگی قابل شناسایی نیستند. در این گونه موارد، شاید انجام تست های غیرمخرب در دسترس ترین و مطمئن ترین گزینه ای باشد که بتوان روی آن حساب باز کرد.
در حال ثبت نام
36 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
6,500,000تومان
بازرسی
24 ساعت
2,500,000تومان 1,950,000تومان
ی محسوب می شوند. اجرای صحیح این عملیات باعث اطمینان از کیفیت ساخت و دوام سازه های جوشکاری شده می شوند. اما مشکل بزرگ در اینجاست که در اغلب موارد، عیوب ایجاد شده در سطح و یا درون قطعات و نواحی اتصال به سادگی قابل شناسایی نیستند. در این گونه موارد، شاید انجام تست های غیرمخرب در دسترس ترین و مطمئن ترین گزینه ای باشد که بتوان روی آن حساب باز کرد.
در حال ثبت نام
24 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
2,500,000تومان 1,950,000تومان